12 กุมภาพันธ์ 2562 ฝุ่นละออง ที่แพร่ทะยานสูง หลังชาวบ้านเร่งเผาป่า ก่อนถึงกำหนด มาตรการรัฐแก้ไขไม่ได้

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2200216

สภาพอากาศในจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 11-12 ก.พ. ปริมาณฝุ่นละออง ทั้ง PM10 และ PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในสภาวะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ประชาชนเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ หลายรายต้องเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล การเกิดหมอกควันรุนแรงกว่าทุกปี เนื่องจากมาตรการห้ามเผาของทางจังหวัดที่ประกาศห้ามเผาตั้งแต่ 15 ก.พ. ทำให้เกษตรกรและผู้ที่ต้องการเผาป่า ทำการเผาก่อนถึงวันห้ามจนกลายเป็นผลให้มีมลภาวะรุนแรงเพิ่มขึ้น ด้วยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดแพร่ ต้องหามาตรการรองรับการแก้ปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ออกประกาศจังหวัดปิดป่าหลายแห่ง และห้ามเข้าป่าโดยเด็ดขาด มีคำสั่งให้ ท้องถิ่น เทศบาล อบต.ทุกแห่งพ่นละอองน้ำในเขตชุมชน และใช้น้ำล้างทำความสะอาดถนน แต่มาตรการดังกล่าวไม่ส่งผลให้สภาพอากาศดีขึ้นมากนัก เนื่องจากแหล่งชุมชนในจ.แพร่อยู่ในแอ่งกระทะหรือหุบเขา อย่างไรก็ตามจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่าในวันที่ 12 ก.พ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาทางภาคอีสานและภาคเหนืออีกระลอก เมื่อกระทบกับอากาศร้อนจะทำให้มีฝนตกในภาคเหนือหลายจังหวัด กลายเป็นความหวังของประชาชนรอให้ฝนตก เนื่องจากมาตรการของทางราชการในการหยุดการเผาป่าไม่ได้ผล